Tʋbɛn ba foton

Bilɛ fʋra cɩ nʋ, á n daaa tʋbɛ jigen ba foton kʋnʋ n tɔn  ye Saan kʋʋn Lansaaa nuun ni. K'a fɔ dʋsʋ bɩ cinge cɩ la, á n'a tanbʋ. Á n daaa kaa ye gwasɩ kʋʋn tʋngʋ. Ka bɩ kaa lɛ tanbʋ bala a foton na taagʋ n na ta yɩlɛ wɔlaa kuru. 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.